video_image

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ระบุทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำข้อมูลมาหารือร่วมกันในการประชุมครม.เศรษฐกิจ เพื่อหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องเผชิญวิกฤตภัยแล้ง และเร่งดำเนินการจัดสรรน้ำอย่างเป็นธรรม

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/QzsVHz0cp68