video_image

สื่อต่างประเทศรายงานบังเกอร์หลบภัยสุดหรูในประเทศเยอรมัน สิ่งอำนวยความสะดวก เพียบพร้อมทั้งภัตตาคาร โรงภาพยนตร์ อะควาเรียม โดยใช้งบลงทุนกว่า 4 หมื่นล้านบาท คาดสามารถใช้ชีวิตได้นาน 1 ปี