video_image

วันที่ 20 มีนาคม เป็นวันแห่งความสุขสากล ซึ่งในปีนี้มีการสำรวจดัชนีความสุข พบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสุขอยู่ในลำดับที่ 36 ของโลก และอันดับ 2 ในอาเซียน รองจากสิงคโปร์

นายแพทย์เจษฏา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศเดนมาร์ก ถือเป็นประเทศที่มีความสุขลำดับ 1 ส่วนประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 36 ของโลก และลำดับที่ 2 ของอาเซียนรองลงมาจากประเทศสิงคโปร์

ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทำการสำรวจความสุขคนไทยในปี พ.ศ. 2557 พบว่า ในช่วงไตรมาสแรก คะแนนความสุขของคนไทยอยู่ที่ 32.06 โดยลดลงในไตรมาส 2 และเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 3 และ 4 โดยคาดการณ์ว่า แนวโน้มความสุขของคนไทยจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปี 2558 ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยด้านการเมืองที่มีการจัดตั้งรัฐบาล

สำหรับจังหวัดที่คนมีความสุขมากที่สุด คือ จังหวัดสิงห์บุรี รองลงมาเป็น บึงกาฬ ลำพูน พิจิตร และแพร่

ส่วนจังหวัดที่คนมีความสุขน้อยที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ สุโขทัย แม่ฮ่องสอน และสระแก้ว

นอกจากนี้ยังพบว่าภาคเหนือเป็นภาคที่มีความสุขสูงสุด ส่วนจังหวัดปัตตานี อยู่ในลำดับที่ 71 จาก 77 จังหวัด นราธิวาสอยู่ในลำดับที่ 69 และยะลาอยู่ในลำดับที่ 35 และพบว่าผู้ชายมีความสุขมากกว่าผู้หญิงในทุกด้าน คนแต่งงานจะมีความสุขมากกว่าคนโสด 

ซึ่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้แนะนำวิธีสร้างความสุขด้วยวิธีง่าย ๆ 3 วิธี คือ ให้เวลาในการทำกิจกรรมกับครอบครัวและคนที่รักมากขึ้น ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง และมอบสิ่งดี ๆ ให้ผู้อื่น

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/zN25qLJ7ni4