video_image

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าทางกระทรวงการคลังจ่อปรับเกณฑ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยอาจยกเว้นบ้านราคาไม่เกิน 1.5 ล้าน ไม่ต้องเสียภาษี ส่วนเกิน 3 ล้าน ลดหย่อนครึ่งหนึ่ง

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/qTl1PDRH9Ak