video_image

สื่อนอกเผยแพร่ข่าวน้ำท่วมที่มาเลเซียและชายแดนภาคใต้ของไทย ขณะผู้ประสบภัยร้องเรียนได้รับการช่วยเหลือล่าช้า