video_image

แม่วอนผู้ใจบุญช่วยเหลือ ด.ญ.พรรณพฤกษา คงอ้น หรือน้องเนส อายุ 3ขวบ ป่วยมีร่างกายผิดปกติคือมีศีรษะโตกว่าเด็กหัวไป หรือเรียกว่าเด็กหัวแตงโม ป่วยมานานตั้งแต่เกิด มีน้ำในสมอง กว่า 10 กก. ครอบครัวยากจน ไม่มีเงินรักษา