video_image

เทศบาลตำบลอุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี จัดแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี 2557 เพื่ออนุรักษ์ประเพณี ส่งเสริมความรักความสามัคคี พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลบัวแดง เป็นที่ฮือฮาคือกิจกรรมเสริมการแข่งขันแบ็กโฮบูมยาวพร้อมโป๊ะเรือ ที่ไม่เคยมีที่ไหนจัดแข่งขันมาก่อนถือเป็นแห่งเดียวในโลกก็ว่าได้