video_image

เกิดเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้ท่วมสายไฟฟ้าในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เสียหาย ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน เจ้าหน้าที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ใช้ไฟ โดยจะเข้าซ่อมแซมสายไฟที่เสียหายอีกครั้ง