video_image

กองทัพอากาศ ตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีคลิปนักร้องเต้นยั่วทหาร ในสถานที่ราชการแล้ว ชี้ผิดระเบียบการใช้สถานที่ราชการ และผิดวินัยทางทหาร โดยพลอากาศโท มณฑล สัชฌุกร โฆษกกองทัพอากาศ กล่าวว่า ได้ตรวจสอบคลิปดังกล่าวแล้ว พบว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นาน โดยมีการยืมใช้สโมสรหน่วยงานเพื่อจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ล่าสุดหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าว ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนรายละเอียดแล้ว พร้อมระบุมีความผิดตามระเบียบการใช้สถานที่ราชการ ซึ่งได้กำหนดไว้ว่าห้ามจัดการแสดงที่ไม่เหมาะสม ลามกอนาจารในสถานที่ราชการ ทั้งในและนอกเวลาราชการ นอกจากนี้ กำลังพล ยังมีความผิดวินัยทางทหารด้วย เพราะเมื่อทหารแต่งกายในเครื่องแบบ จะต้องประพฤติตัวให้เหมาะสม อย่างไรก็ตาม กองทัพอากาศ ได้มีการตรวจสอบเรื่องระเบียบการขอใช้สถานที่ราชการ การกวดขันวินัยกำลังพลอย่างต่อเนื่อง พร้อมยอมรับอาจมีการหย่อนวินัยบางส่วนบ้าง ซึ่งผู้บังคับหน่วยจะเร่งดำเนินการสอบสวนลงโทษทางวินัยต่อไป เพราะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกำลังพลและองค์กรส่วนรวม