07 ก.ย. 2557
1,985 ครั้ง

ระดับน้ำท่วมสุโขทัยลดลงอย่างต่อเนื่อง กรมชลคาดมวลน้ำก้อนใหม่ไม่กระทบมาก

สถานการณ์น้ำท่วมที่สุโขทัยระดับน้ำเริ่มคงท่วมและลดลงจนชาวบ้านสามารถกลับเข้าบ้านเรือนได้แล้ว ยกเว้นในพื้นที่ที่พนังกั้นน้ำขาดที่ระดับน้ำยังคงท่วมสูง ขณะกรมชลฯ คาดมวลน้ำก้อนใหม่ไม่กระทบมาก

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ