video_image

สายการบินไทยแจงตัวเลขนักบิน200คนทยอยลาออกในรอบ5ปี ไม่ใช่ภายในปีเดียวอย่างที่หลายฝ่ายเข้าใจ ชี้เป็นเรื่องปกติของทุกองค์กร