video_image

สาวอินเดียผุดโปรเจ็ค ไรซ์บัคเก็ตชาเล้นจ์ คล้ายกับแคมเปญไอซ์บัคเก็ตชาเล้นจ์ โดยเน้นบริจาคข้าวส่งต่อให้ผู้ยากไร้