video_image

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 ส.ค. 57

 

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนอยู่ในเกณฑ์เป็นแห่ง ๆ ถึงกระจาย ร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบน มีคลื่นสูง 1-2 เมตร ในระยะนี้