video_image

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.  ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2557 เป็นต้นไป