25 มี.ค. 2563
345 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน ยลวิถีไทยที่ 'นิทรรศน์รัตนโกสินทร์'

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง พาเข้าขมห้อง 'เรืองรุ่งวิถีไทย' ภายในนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ที่นี่มีหุ่นจำลองเพื่อจัดแสดงให้เห็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนไทย ไม่ว่าจะเป็นแระเพณี่เกี่ยวกับการเกิด การบวช การแต่งงาน และการศพ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาต้งแต่บรรพบุรุษ
 
 
ในอดีต เมื่อครั้งที่การแพทย์ยังไม่ก้าวหน้า การคลอดลูกมักเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต จึงมีข้อปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อดูแลทั้งมารดาและทารกให้ปลอดภัย กลายเป็นประเพณีเพื่อความปลอดภัย
 
 
เมื่อชายไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป จะมีประเพณีการบวชเพื่อสืบทอดพระพุทธศานสนา อบรมจริยธรรม และบิดามารดาของผู้บวชนั้นจะได้รับอานิสงส์ผลบุญไปในภพหน้า
 
 
และเมื่อถึงวัยอันควรก็จะมีพิธีแต่งงาน เพื่อขยายวงศ์ตระกูลออกไปเป็นครอบครัวใหม่ ทำมาหากินลำพังตามวิถีสามีภรรยา มีบ้านเรือนเป็นของตัวเอง ผู้ที่แจ่งงานแล้วจึงเรียกว่า ออกเรือน มีเหย้ามีเรือน และเป้นฝั่งเป็นฝา
 
 
หากมีผู้ล่วงลับ ก็จะมีประเพณีการจัดงานศพให้ญาติมิตรมาร่วมช่วยเหลือครอบครัวผู้ตาย และแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย โดยนิยมจัดแสดงมหรสพต่าง ๆ ให้ผู้มาร่วมงานได้สนุกสนาน เพื่อแสดงว่าให้ผู้ได้พ้นทุกข์ไปสู่สุคติแล้ว
 
 
ทั้งหมดนี้คือการจำลองให้เราได้เห็นภาพบ้านเมืองที่พัฒนามาเป็นลำดับจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ