22 มี.ค. 2563
377 ครั้ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ พระราชทานเพลิงศพ หม่อมประพาล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมประพาล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
 
 
วันนี้เวลา 17 นาฬิกา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร ในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมประพาล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม ด้วยอาการปอดอักเสบติดเชื้อ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 สิริอายุ 90 ปี 5 เดือน
 
 
หม่อมประพาล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา เกิดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ปี 2472 ที่อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นธิดาของ พระอภิรักษ์ ราชฤทธิ์ นามเดิม พ้อง รจนานนท์ และ นางทับทิม อภิรักษ์ราชฤทธิ์ นามสกุลเดิม อมาตยกุล โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทาน นามว่า “ประพาล” นับเป็นมหามงคลแก่ชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้
 
 
หม่อมประพาล สมรสกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์ เพ็ญศิริ มีบุตรธิดา 1 คน คือ หม่อมราชวงค์ เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ขณะทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมกสิกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หม่อมประพาล ปฏิบัติหน้าที่ดูแลอบรมบุตรหลานให้เป็นคนดี รักและเทิดทูนสถาบัน และมีจิตเมตตาช่วยเหลือผู้อื่น
 
 
ในช่วงปั้นปลายชีวิต หม่อมประพาล ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้ถวายงาน ที่อาคารชัยพัฒนา พระราชวังสวนจิตรลดา ซึ่งปฎิบัติงาน ด้วยความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ โดยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญพระราชทาน มหาวชิรมงกุฎ ปถมาภรณ์ช้างเผือก ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ