16 มี.ค. 2563
304 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน ‘พระราชพิธีแห่งสยามประเทศ’

ห้องลือระบิลพระราพิธี ในนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน ห้องนี้เป็นห้องที่บอกเรื่องราวความเป็นมา และความสำคัญของพระราชพิธีต่าง ๆ ในประเทศไทย
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือเรื่อง 'พระราชพิธีสิบสองเดือน' โดยทรงอธิบายพระราชพิธีในแต่ละเดือน ที่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทรงปฏิบัติ เพื่อความเป็นสิริมงคล และความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง 
 
และทรงพระกรุณาโปรดเหล้าโปรดกระหม่อม ให้เขียนเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารหลวงวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามด้วย ในสมัยรัตนโกสินทร์พระราชพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช เทพยดาปกปักรักษาบ้านเมือง ซึ่งรัชกาลที่ 4 ทรงสร้างขึ้น เป็นหนึ่งในพระราชพิธีสำคัญทุกปี
 
พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เป็นอีกหนึ่งพระราชพิธีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา รวมทั้งพระราชพิธีที่เป็นสิริมงคล แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารในแผ่นดิน ที่มีมาตั้งสมัยุโขทัย
 
และรัชกาลที่ 4 มีพระราชดำริให้มีพระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีสงฆ์ในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดารามก่อน รุ่งขึ้นจึงมีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีพราหมณ์ พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นหนึ่งในพระราชพิธีที่คุ้นเคยของคนไทย เพราะว่ายังคงมีสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
 
วันพระราชพิธีพืชมงคลนี้เป็น วันเกษตรกร ประจำปีอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตร และร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตน
 
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ