12 มี.ค. 2563
674 ครั้ง

"PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย" หนุนท่องเที่ยวกระบี่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ส่งมอบโครงการ "PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย" อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
 
รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานในพิธี ส่งมอบโครงการ "PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย" ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประหยัดพลังงาน สร้างความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน โดยติดตั้งระบบปรับปรุงและเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED รอบบริเวณชั้นบนและบันไดทางขึ้น พระเจดีย์วัดมหาธาตุแหลมสัก จำนวน 202 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,997,309 บาท สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 32,000 บาทต่อปี ลดก๊าซเรือนกระจกได้ 1.708 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
 
ทั้งนี้ PEA ได้ดำเนินโครงการ “PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย” มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 7 ปี ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 43 แห่ง โดยติดตั้งหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED เพื่อใช้เป็นไฟส่องสว่างในโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน สร้างความสวยงาม กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั่วประเทศ การกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน และในปี 2563 PEA มีแผนติดตั้งระบบส่องสว่าง LED ให้แก่โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวอีก 4 แห่งในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ