28 ก.พ. 2563
408 ครั้ง

PEA มอบพลังงานสะอาดพื้นที่ห่างไกล จังหวัดเชียงราย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ส่งมอบโครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน สนับสนุนพลังงานทดแทนด้วยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล จังหวัดเชียงราย ติดตามจากรายงาน
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA มีภารกิจหลักในการจัดหาและบริการประชาชนให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ในพื้นที่ 74 จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเท่าเทียม เข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งปัจจุบันสามารถให้บริการประชาชน คิดเป็น 99.97 % แต่ยังคงมีพื้นที่ไม่สามารถขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนได้ เนื่องจากติดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ
 
หย่อมบ้านป่าซ้อแสนพงษ์ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีประชากรอาศัยอยู่จำนวน 90 ครัวเรือน เป็นชุมชนตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีไฟฟ้าใช้ PEA จึงร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย สนับสนุนระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านจำนวน 30 ครัวเรือนนำร่อง ซึ่งภายในครัวเรือน 1 หลัง สามารถใช้ไฟแสงสว่างได้ จำนวน 5 หลอด โทรทัศน์ 1 เครื่อง และ พัดลม 1 เครื่อง ได้ในเวลาเดียวกัน
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ