17 ก.พ. 2563
218 ครั้ง

รร.มะค่าสามัคคี หนุนโครงการพูดคล่อง ถูกต้อง เขียนสวย เน้นเอาใจใส่ให้ นร.ฝึกปฎิบัติทุกวัน

คัดลายมือจากปัจจุบันยังลงไปในอดีต พบ บ.ล.ย.ม. ขณะที่ปัจจุบันเต็มไปด้วย ล. โรงเรียนมะค่าสามัคคี อบต.ธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 
 
เมื่อวันที่นำโครงการพูดคล่อง ถูกต้อง เขียนสวย เข้าไปคัดลายมือที่โรงเรียนมะค่าสามัคคี ตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบว่าที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นเขตของทุ่งสำริด ที่นางสาวบุญเหลือคนสนิทของภรรยาเจ้าเมืองโคราชหรือท้าวสุรนารี เคยระเบิดพลีชีพต่อสู้กับข้าศึกจากอาณาจักรล้านช้างจนยึดเมืองโคราชกลับคืนมาได้ โดยโรงเรียนนี้ต้องการเน้นให้เด็กนักเรียนอ่านออก เขียนได้ เน้นให้ครูผู้สอนเอาใจใส่ในการปฎิบัติให้มากที่สุด ทำทุกวัน ทำอย่างต่อเนื่อง
 
 
บ. ล. บุญเหลือ ที่เราต้องจดจำไปจนวันตาย และ ย. ม. คือย่าโม แม่เมืองของโคราชที่ปกแผ่บารมีให้คนไทยทุกคน พยัญชนะไทยทุกตัวมีชีวิตโลดเต้นไปตามเหตุการณ์และวันเวลาโดยมีทุนหนุนนำ
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ