video_image

ในวันนี้ ดอกกล้วยไม้ส่วนหนึ่ง ได้ถูกนำมาจัดเป็นช่อ 1,200 ช่อ มอบให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย ผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แทนดอกกุหลาบ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ดอกกล้วยไม้ไทย ที่มีความสวยงามไม่แพ้ดอกกุหลาบ ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก