video_image

แม่บ้านเคนยา รวมตัวกันเพาะเลี้ยงและส่งออกผีเสื้อ โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อที่จะอนุรักษ์ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ แถมยังสร้างรายได้ได้อีกด้วย โดยมีสมาชิกในโครงการนี้ถึงกว่าพันคนเลยทีเดียว โดย 86% เป็นผู้หญิงหรือแม่บ้านนี่เอง สร้างรายได้กว่า 3 ล้านบาทต่อหนึ่งฤดูกาล