video_image
ไอเดียการให้ดอกไม้ของฟิลิปปินส์ไม่ธรรมดา เมื่อร้านค้าดอกไม้ปีนี้หยิบสถานการณ์โลกมาผสมลงไปในสินค้า ด้วยการนำหน้ากากอนามัย ถุงมือ เจลล้างมือ และสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโควิด-19 มาประดับบนดอกไม้ เพื่อให้เข้ากับธีมไวรัสโควิด-19 เพื่อให้กับคนที่รัก นอกจากได้ดอกไม้แล้ว ยังได้หน้ากากป้องกันไวรัสอีกด้วย