video_image

ภาพความประทับใจที่เกิดขึ้นในจีน เมื่อแพทย์หญิงคนหนึ่งพยายามที่กันตัวเองออกจากครอบครัว ต้องไปนอนที่โรงแรม และไม่ใช่รถส่วนตัวหรือรถโดยสารสาธารณะ เพราะเธอต้องไปรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ หรือชื่อทางการโรค COVID-19 (โควิด-19)

 

โดยเป็นภาพของสามีที่ทุกวันจะขับรถเปิดไฟให้แสงสว่างกับภรรยาที่ต้องเดินทางไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาล ทั้งเช่นนี้ทุกวันทั้งเช้าและเย็น กลายเป็นภาพประทับใจท่ามกลางวิกฤตการณ์ที่จีน