video_image
ประเด็นหน้ากากอนามัย วันนี้ผู้ประกอบการส่งออก เข้าหารือกับกรมการค้าภายใน ขอส่งออกหน้ากากอนามัย 21 ล้านชิ้น ขณะที่อธิบดีกรมการค้าไทยใน ยังเสียงแข็ง ไม่ให้ส่งออก หลังความต้องการในประเทศพุ่ง 35 ล้านชิ้นต่อเดือน
 
 
โดยนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าใน เปิดเผยหลังหารือกับ 11 ผู้ประกอบการหน้ากากอนามัย ว่า ปัจจุบัน ทั้ง 11 ราย มีกำลังการผลิตรวม 1.3 ล้านชิ้นต่อวัน ส่วนความต้องการใช้ในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 35 ล้านชิ้นต่อเดือน 
 
 
ขณะที่ช่วง 4 วันที่ผ่านมา มีออเดอร์ขอส่งออกมากถึง 21 ล้านชิ้น แต่ทางกรมฯ ยังไม่อนุญาตให้ส่งออก เพื่อป้องกันการขาดเเคลนในประเทศ รวมถึงหน้ากากที่ผลิตเพื่อใช้งานเฉพาะ เช่น ใช้ภาคอุตสาหกรรมเคมี หรือ การแพทย์บางประเภท ที่ไม่มีในไทย กรมฯ ได้รับไว้พิจารณา และตั้งเงื่อนไข ถ้าจะส่งออก ต้องผลิตหน้ากากอนามัยสำหรับใช้ในประเทศ เท่ากับจำนวนที่ส่งออก ซึ่งถ้าผู้ประกอบการรับเงื่อนไขได้ ก็จะให้ส่งออกได้
 
 
อย่างไรก็ดี การหารือวันนี้ ได้รับข่าวดี ว่า ผู้ประกอบการจะเพิ่มกำลังการผลิตหน้ากากอนามัยที่ใช้ทางการพทย์ อีก 3 แสนชิ้นต่อวัน และจะส่งให้โรงพยาบาลวันละ 2 แสนชิ้น บวกกับที่ขายให้โรงพยาบาลเดิมวันละ 1.5 แสนชิ้น รวมเป็น 3.5 แสนชิ้นต่อวัน ซึ่งก็จะเพียงพอ ไม่เกิดปัญหาการขาดแคลน โดยกรมฯยืนยันให้ความสำคัญกับโรงพยาบาลก่อน เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย