video_image

จากเหตุการณ์สลดทหารคลั่งกราดยิงในจ.นครราชสีมา มีผู้ถูกสังเวยชีวิตไปกว่า 30 ราย และเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบต้องถูกเป็นตัวประกันอยู่ภายในห้างเทอร์มินอล 21 ทำให้ประชาชนเกิดความวิตกและผวาต่อเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้ จึงมีการตั้งคำถามภายในสังคมว่าต่อจากนี้จะอยู่กันอย่างไร

 

รายการโหนกระแสได้เชิญ คุณฌอน บูรณะหิรัญ นักคิดนักเขียน ที่ได้แสดงความคิดเห็นและแนะสื่อมวลชนจากการอ้างอิงงานวิจัยในการนำเสนอข่าวเพื่อหลีกเลี่ยงในการก่อเหตุซ้ำจากการเลียนแบบพฤติกรรม โดยที่ไม่กล่าวถึงผู้ก่อเหตุไม่ว่าจะเป็นชื่อ ภาพ หรือคลิปวิดีโอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผู้ก่อการร้ายอาจรู้สึกพอใจที่กลายเป็นกระแสและพูดถึงในสังคมแม้การกระทำเหล่านั้นจะส่งผลเสียกับตนเองและผู้อื่นก็ตาม

 

ทางด้านโฆษกกรมสุขภาพจิต ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ ได้เสริมความคิดเห็นของคุณฌอนถึงอิทธิพลของสื่อที่เป็นตัวแปรต้นและตัวแปรควบคุมในการสร้างพฤติกรรมของคนในสังคมเป็นเหตุจูงใจตามกระแสข่าวที่นำเสนอ และแนะนำประชาชนควรมีสติอ่านข่าวจากช่องทางสื่อโซเชียลที่ไม่มีการคัดกรองและแหล่งข้อมูลที่แน่ชัด