video_image
ปฏิบัติการณ์ยุติเหตุสะเทือนขวัญ คนร้ายก่อเหตุกราดยิงหลายจุดใน จ.นครราชสีมา จบลงใช้เวลาทั้งสิ้น 17 ชั่วโมง 47 นาที นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ และไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย ล่าสุดมีข้อมูลว่า มีผู้เสียชีวิตถึง 30 ราย
 
 
นี่เป็นภาพส่วนหนึ่งในนาทีที่เจ้าหน้าที่เข้าวิสามัญฆาตกรรมคนร้าย คือ จ.ส.อ.จักรพันธ์ ถมมา เมื่อเวลาประมาณ 08.30 น. ที่บริเวณชั้นใต้ดินของห้างเทอมินอล21 นครราชสีมา
 
 
เหตุการณ์เริ่มที่บ้านพักนายทหารที่เป็นผู้บังคับบัญชาของ จ.ส.อ.จักรพันธ์ ในเวลาประมาณ 15.00 น.เมื่อวานนี้ หลังก่อเหตุยิงผู้บังคับบัญชาและคนในบ้าน จ.ส.อ.จักรพันธ์ ก็ได้ไปชิงอาวุธและรถฮัมวี่ที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ก่อนจะไปที่ห้างเทอมินอล21 ซึ่งระหว่างทางผู้ก่อเหตุก็กราดยิงผู้คนไปแทบตลอดทาง
 
 
ที่บ้าน 3 ศพ ที่ค่ายทหาร 1 ศพ ระหว่างทางไปห้างฯ 9 ศพ และไปกราดยิงที่ห้างฯ อีก
 
 
ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทยอยช่วยผู้ที่ติดค้างอยู่ในห้างเทอมินอล 21 ออกมา และบางช่วงมีการปะทะกับคนร้าย จนสุดท้าย ในเวลาประมาณ 08.30 น. เจ้าหน้าที่ได้เข้าปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดวิสามัญฆาตรกรรมคนร้าย
 
 
ตัวเลขมีผู้เสียชีวิต จากที่นายกรัฐมนตรีแถลงในช่วงเที่ยง คือ เสียชีวิต 27 ราย ซึ่งรวมคนร้ายด้วย และบาดเจ็บอีก 57 ราย โดยในจำนวนนี้มีผู้บาดเจ็บสาหัสด้วย
 
 
แต่ล่าสุดมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 30 ราย โดยมีรายชชื่อ ดังนี้
 
1. พ.อ.อนันต์ฐโรจ กระแส
2. นาง อนงค์ มิตรจันทร์
3. นาย จักรพันธ์ ชิพิมาย
4. นาย ศรัญพงศ์ พงษ์ชะอุ่มดี
5. นาย พีรพัฒน์ พลาสาร
6. ด.ต.ชัชวาลย์ แท่งทอง
7. ด.ช.รัชชานนท์ กาญจนเมธี
8. น.ส. อริยา กลีบเมฆ
9. ร.อ.ศิริวิวัฒน์ แสงประสิทธิ์
10. นาง พัชรา จันทร์เพ็ง
11. นาย จิรวัฒน์ รัดกลาง
12. นาง นริศรา โชติกลาง
13. นาย ทัศนะ หริรักษ์
14. นาง ชญาภา แสงครบุรี
15. พลทหาร เมธา เลิศศิริ
16. นาย วันชัย เวชวรรณ์
17. นาย อำนาจ บุญเกื้อ
18. นาย เอกวิน อินทน
19. ร.ต.อ.ตระกูล ธาอาษา
20. ด.ต.เพชรรัตน์ กำจัดภัย
21. น.ส.อภิกษณาภา ขันผักแว่น
22. จ.ส.อ.จักรพันธ์ ถมมา
23. นาย สุริยะ สิมป์รัชตามร
24. นาย อธิวัฒน์ พรมสุข
25. นางสาวกรรณิการ์ การบรรจง
26. นางสาว ปภัชญา นวลรักษา 
27. ชายไม่ทราบชื่อ-สกุล 
28. ชายไม่ทราบชื่อ-สกุล 
29. หญิงไม่ทราบชื่อ-สกุล
30. เด็กชายไม่ทราบชื่อ ไม่ทราบชื่อ-สกุล 
 
ส่วน ผู้บาดเจ็บ ที่ได้รับการยืนยัน ณ ขณะนี้ มีรายชื่อดังนี้
 
1. นาย พิทยา แก้วพรม
2. ส.ต.ท.กรกต อำพันเงิน
3. นาย ณโชติ โชติกลาง
4. นาย ทวีศักดิ์ สุขารมย์ 
5. ด.ช.ธีรวัฒน์ วัชรีเสวิน
6. นาย วัฒนา เพ็งบอก
7. ร.ต.ท.ณัฐพงศ์ รัตนมงคล
8. น.ส.อาทิตยา ศรสิทธิ์
9. นาย สุรเดช เนื่องอุทัย
10. ร.ต.ต.จำรัส ไชยฤกษ์
11. นาย อัฐเศรษฐ์ ศิรวรัญกูล
12. นาง เพ็ญศิริ แซ่จิง
13. นาย อุทัย ขันอาสา
14. นาย นิพจน์ บุปผาเฮ้า
15. ด.ช.เจริญศักดิ์ จำปาทอง
16. นาย คมกฤษ นนทะนำ
17. นาง วทัญญา แสงประสิทธิ์
18. นาย สิทธิศักดิ์ วาดโคกสูง
19. นาย บุลวัชร์ กุญชรินทร์
20. นาย เพลิน เทจอหอ
21. น.ส.มัฑนา หล่อแท้
22. นาย ฐาปณัฐ เพ็ญจันทร์
23. นาย บุญหลาย คณาบตย์
24. น.ส.พลอยใส ยาคูโวฟลก์
25. นาย ฐิรัตติกาล นอมไทย
26. นาย ชณนวี จันทร์สิงสุข
27. นาย ศุภชัย แดงอยู่
28. น.ส.สิริวรรณ นิลนาม
29. พลทหาร โชคชัย มูลจันทา
30. พลทหาร อรรถพล วงศ์พล
31. ด.ต.สงกรานต์ บุญทอง
32. ด.ต.สามชัย แพเกาะ
 
 
นายกฯได้ให้สัมภาษณ์หลังกลับจากนครราชสีมา ระบุ ต้องมีการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ยืนยันรัฐบาลจะดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด ทั้งครอบครัวผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ บ้านเรือนประชาชนที่เสียหาย รวมทั้งการดูแลเยียวยาด้านจิตใจของประชาชนด้วย