กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ประกาศแจ้งเลื่อนจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท ในรอบการจ่ายเงิน 7 ก.พ.นี้ ยังไม่สามารถจ่ายได้ เหตุรอการประกาศใช้งบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
 
 
                โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก เมื่อวันที่ 6 ก.พ.63  ระบุว่า 
 
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในรอบการจ่ายเงิน 7 กุมภาพันธ์ 2563 นี้
ยังไม่สามารถจ่ายได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการประกาศใช้งบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
โดยกระทรวง อยู่ระหว่างจัดหาแหล่งเงินอื่น เพื่อมาจ่ายให้ก่อน
 
หากมีความคืบหน้าประการใด จะรีบแจ้งโดยเร็ว
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 
 
 
 
             ซึ่งโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นมาตรการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณพ่อ-คุณแม่ที่มีรายได้น้อยได้นำเงินส่วนนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตร โดยรัฐจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรคนละ 600 บาท/เดือน ซึ่งจะจ่ายให้ทุกเดือนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ