บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญถึงการดูแลลูกค้าของบริษัทในระยะยาว จัดงานเลี้ยงสานสัมพันธ์กับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณสุดเอ็กคูลซีฟในงาน โตเกียวมารีนประกันชีวิต วันพิเศษ กับคนพิเศษ  เชิญลูกค้าที่ได้รับเงินคืนจากกรมธรรม์ประเภทบำนาญ ซึ่งโตเกียวมารีนมีความเชี่ยวชาญบริหารจัดการกรมธรรม์ประเภทบำนาญนี้เข้าร่วมงานเป็นครั้งแรกของบริษัทประกันชีวิต เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมย์ถึงการรักษาคำมั่นที่บริษัทได้ให้สัญญากับลูกค้าการันตีจ่ายจริงตามสัญญา

 

 

 

              โดยได้รับเกียรติจากคุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้อนรับลูกค้าที่มาร่วมงาน และพบปะพูดคุย รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ กับลูกค้าของบริษัทโดยตรงอย่างเป็นกันเอง ภายใต้บรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความสุข ความสดใส โดยคัดสรรกิจกรรมสุดพิเศษทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพทางเงิน ควบคู่ไปกับอาหารเมนูสุดพิเศษ เพื่อส่งมอบความปรารถนาดีไปยังลูกค้า และขอบพระคุณลูกค้าที่ได้มอบความไว้วางใจให้โตเกียวมารีนได้ดูแลความมั่นคงทางการเงิน และส่งมอบความอุ่นใจผ่านกรมธรรม์การประกันชีวิตโดยบริษัทวางแผนที่จะจัดงานเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และขอบคุณกับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณอย่างต่อเนื่องในระยะยาว