video_image

ชายชาวไต้หวันไปซื้ออาหารทะเลเพื่อนำมาทำอาหารช่วงเทศกาลตุรษจีนกับครอบครัว เมื่อกลับถึงบ้านเขาสังเกตเห็นปู 2 ตัวแตกต่างจากปูทั่วไป โดยปูหนึ่งตัวมีก้ามที่มีปลายแหลมสีดำประหลาด และอีกตัวหนึ่งมีจุดแปลกๆ เต็มบนกระดอง เมื่อสอบถามไปยังผู้เชี่ยวชาญปรากฏว่าปูดังกล่าว เป็นปูที่มีพิษ

 

โดยปูที่มีปลายก้ามเป็นสีดำ เรียกว่า Red egg crab และตัวที่มีจุดบนกระดอง คือ Mosaic reef crab เป็นปูที่มีพิษทั้งสองชนิด พิษในปูจะไม่สามารถถูกทำลายด้วยความร้อนจากการปรุงอาหาร

 

ซึ่งปู Mosaic reef crab เป็นที่รู้จักมากกว่า เนื่องจากทำให้คนที่กินเข้าไปโดยไม่รู้ เสียชีวิตมาหลายรายแล้ว เขาจึงได้นำเรื่องดังกล่าวมาโพสต์เป็นอุทาหรณ์ให้ชาวเน็ตเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อปูมาทำอาหาร เพราะหากรับประทานไปแล้ว อาจเป้นอันตรายถึงชีวิตได้