video_image
เข้าเทศกาลตรุษจีน วันนี้วันจ่าย หลายพื้นที่ ชาวไทยเชื้อสายจีนออกจับจ่ายเครื่องเซ่นไหว้กันคึกคัก ขณะที่จังหวัดสมุทรสงคราม โชว์นวัตกรรมเปลี่ยนส้มโอ ธรรมดาๆ เป็นส้มโอสีทอง ออกขายช่วงตรุษจีน ได้ราคาสูงกว่าปกติเท่าตัว
 
 
โดยส้มโอสีทอง คิดค้นโดยนางถนอมจิต บุตราช เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ส้มโอบางสะแก โดยการใช้กระดาษคาร์บอนที่เคยใช้ห่อมะม่วงมาห่อส้มโอ พันธุ์ขาวใหญ่แม่กลอง ทำให้ได้สีผลเหลือง-ทอง เป็นที่นิยมในหมู่คนไทยเชื้อสายจีน
 
 
 
ขณะที่บรรยากาศการจับจ่ายสินค้าตามตลาดต่างๆ ชาวไทยเชื้อสายจีนออกไปซื้อเครื่องเซ่นไหว้กันคึกคัก ขณะที่สินค้าหลายตัว โดยเฉพาะหมูเนื้อแดง วันนี้ราคาขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ 160 บาท 
 
 
ขณะที่ตลาดย่าโม นครราชสีมา ราคาขึ้นไปถึง 180 บาท ส่วนผักปรับขึ้นกิโลกรัมละ 5 - 20 บาท แต่ไก่ต้ม ขนมเข่ง ยังไม่ปรับราคา