video_image
สมุทรสงคราม โชว์นวัตกรรมเปลี่ยนส้มโอธรรมดาเป็นส้มโอสีทอง จากแนวคิดเกษตรกร ฟาดรายได้ตรุษจีน ขายได้ราคากว่าปกติเท่าตัว
 
 
นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ส้มโอขาวใหญ่แม่กลอง เป็นพืชเศรษฐกิจที่ขึ้นชื่อของจังหวัด มีพื้นที่เพาะปลูกกว่า 13,000 ไร่ ล่าสุดได้รวมตัวกันเป็นเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีเกษตรเข้าร่วมเกษตรกร 70 ราย รวมพื้นที่กว่า 500 ไร่ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก และได้พัฒนาเป็นส้มโอสีทอง สามารถขายได้ราคาสูง ถึงลูกละ 300 บาท จากปกติ 100-150 บาท และในช่วงเทศกาลตรุษจีนต้องสั่งซื้อล่วงหน้า 2 เดือน ปีนี้มียอดสั่งซื้อถึงเกือบ 5,000 ลูก ซึ่งหลังจากนี้สนับสนุนให้ปลูกในพื้นที่ให้มากขึ้น
 
 
และในช่วงเทศกาลตรุษจีนต้องสั่งซื้อล่วงหน้า 2 เดือน ปีนี้มียอดสั่งซื้อถึงเกือบ 5000 ลูก หลังจากนี้จะเร่งประชาสัมพันธ์และเพิ่มสัดส่วนการปลูกส้มโอสีทอง ในพื้นที่ให้มากขึ้น
 
 
นางถนอมจิต บุตราช เกษตรกร สมาชิกแปลงใหญ่ส้มโอบางสะแก ผู้คิดค้นวัตกรรมทำส้มโอสีทอง โดยการใช้กระดาษคาร์บอนที่เคยห่อมะม่วงมาห่อส้มโอ ให้ได้สีผลที่สวยและเป็นที่นิยมในหมู่คนไทยเชื้อสายจีน พร้อมจัดทำบรรจุภัณฑ์ สร้างแบรนด์ของท้องถิ่น และเขียนเรื่องราวในบรรจุภัณฑ์ กระตุ้นยอดขาย ปัจจุบันมีสัดส่วนการผลิตสมุดสีทองต่อพื้นที่ปลูกส้มโอทั้งหมด 10% และตั้งเป้าจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวในทุกๆปี เนื่องจากขายได้ราคาเพิ่มขึ้นเท่าตัวเช่นกัน โดยลูกค้าโดยลูกค้าต้องสั่งล่วงหน้า 2 เดือน ก่อนตัดผลผลิต