22 ม.ค. 2563
329 ครั้ง

สภาฯ​ ตั้ง กมธ.แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 - อ.นิด้าเสนอรัฐบาลบังคับใช้กฎหมาย

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ เสนอรัฐบาลตั้งสำนักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อบังคับใช้กฎหมายอากาศสะอาด แก้ปัญหาฝุ่น ส่วน12 มาตรการแก้ปัญหาฝุ่นของ ครม.เป็นเพียงแนวทางระยะสั้นเท่านั้น
 
ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (nida) เสนอแนวคิดการแก้ปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก หรือ PM2.5 โดยรัฐบาลควรจะจัดตั้งสำนักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อบังคับใช้กฏหมายอากาศสะอาด 
 
โดยให้นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีอำนาจสั่งการตามกฎหมาย เพราะปัญหาฝุ่นมีมานานและต่อเนื่อง แต่ประชาชนเพิ่งเริ่มตระหนัก และมีงานวิจัย ยืนยันว่าฝุ่นขนาดเล็ก นอกจากเป็นปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจแล้ว ฝุ่นยังเป็นที่อยู่ของเชื้อโรค และจุรินทรีย์ต่างๆที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากมาย สาเหตุที่ต้องมีสำนักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับชาติ เพราะภาครัฐจะได้มีกฎหมายรองรับในการแก้ปัญหา 
 
ส่วน12 มาตรการแก้ปัญหาฝุ่นของคณะรัฐมนตรี เป็นเพียงมาตรการเฉพาะหน้า ฉาบฉวย ไม่ครอบคลุมปัจจัยที่เป็นปัญหาของการเกิดฝุ่น และไม่มีแผนแก้ปัญหาในระยะกลาง หรือระยะยาว ดังนั้นทุกหน่วยต้องที่มีกฎหมายรองรับป้องกันการถูกฟ้อง เพราะหลายประเทศที่พัฒนาแล้วในอาเซียน เช่น สิงคโปร์,มาเลเซีย,ฟิลิปินส์ ล้วนมีสำนักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ที่สามารถสั่งการให้ทุกกระทรวงปฎิบัติตามได้
 
ขณะที่วันนี้ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในประเทศไทยอย่างยั่งยืน และพรุ่งนี้รัฐบาล โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ จะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก เช่นกัน
 
ส่วนสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯวันนี้ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับเมื่อวาน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 43 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยพบพื้นที่สีเขียว 12 จุด พื้นที่สีส้มและสีเหลือง 25 จุด จากทั้งหมด 37 สถานีตรวจวัด และพรุ่งนี้โรงเรียนสังกัด กทม. 437 แห่งจะเปิดเรียนตามปกติ
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ