video_image
ตลาดกาแฟไทยโตต่อเนื่อง ล่าสุด ไทยติดอยู่ใน 50 อันดับแรกของโลกที่มีการบริโภคกาแฟมากที่สุด  เฉลี่ย 300 แก้ว/คน/ปี  ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ จับมือสมาคมกาแฟไทย ยกระดับกาแฟไทย สู่ ตลาดต่างประเทศ
 
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พร้อมด้วยกระทรวงเกษตรฯ และสมาคมกาแฟ ลงพื้นที่ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด แหล่งปลูกกาแฟแห่งใหญ่ของ จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้เรื่องสถานการณ์กาแฟไทยและโลก และการใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ เพื่อขยายตลาดกาแฟในต่างประเทศ โดยได้เน้นย้ำเรื่องคุณภาพ ที่ต้องเข้มงวด ตั้งแต่การปลูก การเก็บ การคั่ว และแปรรูป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กาแฟไทย 
 
โดยปัจจุบันไทยมีความต้องการใช้เมล็ดกาแฟในประเทศเฉลี่ย 78,953 ตันต่อปี แต่สามารถผลิตเมล็ดกาแฟได้เฉลี่ย 26,161 ตันต่อปี ทำให้ต้องนำเข้าเมล็ดกาแฟดิบ ภายใต้การค้าเสรี ทำให้ไทยได้เปรียบในเรื่องต้นทุน สามารถนำไปแปรรูปส่งออกได้ โดยในปี 62 ไทยส่งออกกาแฟสำเร็จรูปถึง 22,928 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,633 ล้านบาท
 
ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยมูลค่าธุรกิจกาแฟไทย มีมากถึง 21,220 ล้านบาท และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ที่หันมานิยมดื่มกาแฟมากขึ้น สอดคล้องกับข้อมูลของ Euromonitor ที่บอกว่า ประเทศไทย เป็น 1 ใน 4 ของประเทศในอาเซียนที่ติดอยู่ใน 50 อันดับแรกของโลก ที่มีการบริโภคกาแฟมากที่สุด เฉลี่ย 300 แก้ว/คน/ปี โดยไทยอยู่ในอันดับที่ 41  สิงคโปร์ อันดับที่ 36  มาเลเซีย อันดับที่ 45 และฟิลิปปินส์ติดอยู่ที่อันดับ 49