video_image

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่เร็วๆ นี้ในเดือน ก.พ.2563 โดยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยรายละเอียดเบื้องต้นว่า จะมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างรัดกุม ละเอียดถี่ถ้วน

 

จากเดิม เงื่อนไขในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือ เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี แต่สำหรับการลงทะเบียนรอบใหม่นี้ จะพิจารณาจากรายได้รวมทั้งครอบครัว หารด้วยจำนวนสมาชิกในครอบครัว ซึ่งต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

 

พร้อมกันนี้จะมีการตรวจสอบผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้อนหลัง (จำนวน 14.5 ล้านคน) ว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ หากพบว่ารายได้เพิ่มขึ้นและเกินเกณฑ์ 100,000 บาทต่อปี จะต้องถูกตัดสิทธิ์

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/5PKmy9vvebQ