video_image
จับตาการประชุม ครม.สัญจร ที่ จังหวัดนราธิวาส วันพรุ่งนี้  จะมีการขออนุมัติแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ชุดใหญ่ และเป็นโมเดลใหม่ของประเทศไทย
 
หนึ่งในมาตรการนั้นคือ กระทรวงการคลัง จะเสนอมาตรการร้านค้าปลอดภาษี หรือ ดิวตี้ฟรี ที่ต้องจับตาคือ จะให้คนไทยที่มีบัตรประชาชน มีสิทธิ์ซื้อสินค้าในร้านดิวตี้ฟรี ที่ตั้งในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ หนองจิก สุไหงโก-ลก เบตง ได้ในวงเงิน 20,000 บาทต่อ 30 วัน โดยจะได้รับยกเว้นภาษี และอากรศุลกากร แต่ยังต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% โดยไม่ต้องข้ามไปซี้อยังประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นโมเดลใหม่ของประเทศ ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการสร้างโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่ 3 อำเภอ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
ขณะเดียวกันสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า จับมือ มาสเตอร์การ์ด ผลักดัน 27 เมืองของไทย ซึ่ง 1 ในนั้นคือ จังหวัดยะลา เข้าสู่โครงการระดับโลกที่มีชื่อว่า "City Possible" เพื่อพัฒนาสู่การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ด้วยการนำเทคโนโลยี เข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น และสามารถเข้าถึงเครือข่ายระดับโลก ที่เชื่อมต่อธุรกิจภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนจากทั่วมุมโลก