video_image
จากรณีการภัยหาภัยแล้ง ส่งผลให้น้ำประปาในกรุงเทพมีสภาวะความเค็ม เนื่องจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้เป็นน้ำกร่อย ซึ่งประปานครหลวง (กปน.) เร่งแก้ปัญหา
 
ล่าสุดมีการเตือนจาก ประปานครหลวง (กปน.) ว่าในวันที่ 17 - 19 ม.ค. น้ำประปาจะเป็นสถานการณ์ที่ปกติ ให้ประชาชนเตรียมรองน้ำไว้ใช้เพราะในช่วงสิ้นเดือนมกราคม คือช่วง 25 ม.ค เป็นต้นไปน้ำประปาจะกลับมามีความเค็มอีกรอบ 
 
 
รับชมผ่านยูทูบได้ที่ https://youtu.be/qggUSpEV4t8