video_image

คลิปเต็มรายการ เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ 18-01-2020

ช่วงที่ 1 

 
 
 
 
 
 
ช่วงที่ 2
 
 
 
 
 
 
 
ช่วงที่ 3
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่วงที่ 4
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่วงที่ 5
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่วงที่ 6
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงที่ 7

 

เพลิงสงบแล้ว! เหตุไฟไหม้ห้าง Sky Walk ในเมียนมา นาน 12 ชม. คาดเสียหายมากว่า 100 ล้าน