video_image
นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่ารับทราบปัญหาความวุ่นวายของกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎรแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องภายในกรรมาธิการที่จะต้องจัดการปัญญากันเองตามอำนาจหน้าที่เพราะทั้งหมดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่กันแล้วและที่ผ่านมาได้เคยตักเตือนไปแล้ว 
 
อย่างไรก็ตามหากมีการร้องเข้ามาเพื่อขอให้เป็นตัวกลางเพื่อพูดคุยระหว่าง 2 ฝ่ายก็พร้อม เพราะยอมรับว่าภาพที่ออกมาไม่ใช่ภาพบวก และไม่เคยเปลี่ยนแปลงจากที่เคยปรากฎมาตั้งแต่ต้น จนถูกมองว่าใช้กรรมาธิการเป็นเครื่องมือทางการเมือง
 
ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการร้องเรื่องการใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม แต่ขณะนี้กรรมาธิการยกร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการยังไม่แล้วเสร็จ จึงไม่สามารถส่งเรื่องให้พิจารณาได้
 
ส่วนการยื่นญัตติถอดถอน พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานกรรมาธิการฯ พ้นจากตำแหน่งนั้น นายชวน กล่าวว่ารับทราบจากข่าวแล้วแต่ยังไม่เห็นรายละเอียด ซึ่งตามหลักการสามารถทำได้ที่จะให้ประธานกรรมาธิการพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งจะต้องดูเนื้อหาคำร้องว่าเข้าตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับหรือไม่