video_image
“น้ำดื่มสิงห์” ผุดแคมเปญ “เกี่ยวช่วยโลก” ชวนผู้บริโภคใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง รณรงค์ใช้ขวดแก้วเป็นหนึ่งในทางเลือกในชีวิตประจำวัน จับมือพันธมิตรผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
สื่อสารผ่านคลิปวิดีโอออนไลน์ โดยให้เด็กเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ เกี่ยวก้อยสัญญากับธรรมชาติรอบตัวว่าจะดูแล รักษา และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า พร้อมระบุข้อความ “เกี่ยวช่วยโลก” ลงบนฝาน้ำดื่มสิงห์ขวดแก้ว เพื่อสื่อให้ผู้บริโภครับรู้และช่วยกันเกี่ยวเพื่อเปิดฝาขวดน้ำดื่มตอกย้ำแคมเปญให้เป็นที่จดจำแก่ผู้บริโภค เพื่อเดินหน้าตามแผนการลดขยะภายใต้กรอบ 3R ได้แก่ Reuse, Reduce และ Recycle ควบคู่กับการรณรงค์ให้ ผู้บริโภคน้ำในขวดพลาสติก ช่วยแยกขวดน้ำดื่มดังกล่าว เพื่อนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลต่อไปอีกด้วย ซึ่งในหนึ่งปีประเทศไทยมีขยะจากพลาสติกมากถึงกว่า 2 ล้านตัน และนำมารีไซเคิลได้เพียงหนึ่งในสี่เท่านั้น
 
ปัจจุบันน้ำดื่มสิงห์บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วมีสัดส่วนการขาย 12% และขวด PET 88% โดยน้ำดื่มสิงห์ขวดแก้วเป็นผู้นำตลาดครองส่วนแบ่ง 48.2%