video_image

สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 ประมุขแห่งสหราชอาณาจักร ทรงเห็นชอบปล่อยให้ เจ้าชายแฮร์รี และเมแกน ใช้ชีวิตอย่างอิสระ ทั้งในแคนาดาและอังกฤษ

 

สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 ทรงประชุมหารือที่พระตำหนักซานดริงแฮม กับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ พระราชโอรส เจ้าชายวิลเลียม พระราชนัดดา รวมถึงเมแกน ที่สื่อสารทางไกลมาจากแคนาดา

 

ต่อมาทรงมีแถลงการณ์ว่า การหารือได้ผลสร้างสรรค์ยิ่ง ครอบครัวของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าต่างสนับสนุนความปรารถนาของแฮร์รี และเมแกน อย่างเต็มที่ที่จะมีชีวิตใหม่ในฐานะครอบครัวที่เพิ่งเริ่มต้น เราเคารพและเข้าใจถึงความปรารถนาที่จะของพวกเขาที่จะใช้ชีวิตเป็นอิสระมากขึ้น

 

เป็นเรื่องที่เห็นชอบว่าควรจะมีช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งครอบครัวซัสเซกซ์ จะได้ใช้ชีวิตในแคนาดาและสหราชอาณาจักร หลังจากที่ทั้งคู่แสดงเจตจำนงชัดว่าจะไม่พึ่งพากองทุนสาธารณะ ในการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่

 

ทั้งนี้ นี่เป็นประเด็นที่ซับซ้อนสำหรับครอบครัวข้าพเจ้าที่ต้องแก้ไข คงจะมีเรื่องที่ต้องทำอีก แต่ข้าพเจ้าขอตัดสินใจสุดท้ายในไม่กี่วันข้างหน้านี้