video_image

คลิปจากอินเดีย งูเห่าตัวหนึ่งกลืนขวดพลาสติกลงท้อง เพราะหิวโหย และเข้าใจผิดว่าเป็นเหยื่อ จากนั้นเกิดอาการดิ้นทุรนทุราย เลื้อยไปไหนไม่ได้ เคราะห์ดีที่มีคนเห็น จึงช่วยให้มันขย้อนเอาขวดพลาสติกออกมาได้  

 

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ชี้ว่า คลิปนี้แสดงให้เห็นว่าขยะพลาสติกส่งผลร้ายต่อสัตว์ป่ามากน้อยแค่ไหน จึงอยากให้ทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม