video_image
ที่ประเทศฟิลิปปินส์ งานคาร์นิวัล มีเหตุเครื่องเล่นขัดข้องเหวี่ยงที่นั่งหลุดกระเด็นลงกระแทกราวเหล็กกั้น จนร่างของเด็กหญิงลอยกระแทกพื้น เคราะห์ดีไม่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง