video_image
นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับรายงานอุบัติเหตุจากศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” สะสม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 27-29 พบว่า เกิดอุบัติเหตุ 916 ครั้ง ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5.27 มีผู้เสียชีวิต 105 คน ลดลงร้อยละ 26.06 และบาดเจ็บ 1,037 คน ลดลงร้อยละ 2.35 สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือขับรถเร็วเกินกำหนดส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ และบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือทางตรง
 
 
“นายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และจิตอาสาทุกคนที่ปฎิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกดูแลรักษาความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางในช่วงนี้ พร้อมกับกำชับให้ทำหน้าที่ตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้จำนวนอุบัติเหตุลดน้อยลงให้มากที่สุด และฝากความห่วงใยมายังพี่น้องประชาชน ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความระมัดระวัง ปฎิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของทุกท่าน ใช้เวลาในช่วงวันหยุดพักผ่อนอยู่กับครอบครัวให้มีความสุขมากที่สุด”โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว