video_image

ประชาชนในหลายประเทศแห่ชมปรากฎการณ์สุริยุปราคาแบบวงแหวน ที่ปรากฏให้เห็นเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2562 ตั้งแต่เวลา 10.18 น. - 13.57 น. (ตามเวลาในไทย) โดยประชาชนบางส่วนในประเทศจีน อินเดีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สามารถสังเกตเห็นสุริยุปราคาแบบวงแหวนนี้ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากอยู่ในเขตที่เงามืดเคลื่อนที่ผ่าน

 

สำหรับสุริยุปราคาบางส่วน เกิดขึ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 และเกิดขึ้นอีกครั้งคือวันที่ 26 ธันวาคม 2562 และจะเกิดขึ้นครั้งถัดไปในวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ส่วนสุริยุปราคาแบบเต็มดวง เคยเกิดขึ้นครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2538 และจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงอีกครั้งในอีก 51 ปีข้างหน้า คือวันที่ 11 เมษายน 2613