video_image

กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอเก็บ ภาษีสินค้าออนไลน์ จากผู้สั่งของออนไลน์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ จัดส่งทางไปรษณีย์ โดนเก็บภาษี VAT 7% ทุกระดับราคา จากเดิมยกเว้นไม่เก็บภาษีราคาไม่เกิน 1,500 บาท

 

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังปลัดคลัง ระบุว่านโยบายนี้เพื่อสร้างความเท่าเทียมให้ผู้ประกอบการไทย เพราะทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการทำธุรกิจ เตรียมเสนอ ครม.คาดเริ่มใช้ปี 63

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/NWWdsXEGesQ