วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้มอบ คำขวัญวันเด็ก  ประจำปี 2563 ระบุว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าพลเมืองไทย”

โดยก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็ก มาแล้ว5 ครั้ง ได้แก่

“ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต” ปี 2558

“เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” ปี 2559

“เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” ปี 2560 

“รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ปี 2561 

“เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ปี 2562