video_image
กรมอุตุนิยมวิททยา เผย ภาคเหนือ-ภาคอีสาน ยังคงหนาวต่อเนื่อง โดยอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาฯ จนถึงวันที่ 10 ธ.ค. นี้
 
 
เฉลี่ยแล้วภาคเหนือมีอุณหภูมิพื้นราบอยู่ที่ 5-12 องศาฯ ส่วนยอดดอย-ภู อยู่ที่ 1-8 องศาฯ ภาคอีสาน อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 5-12 องศาฯ ต่ำสุดที่ 1-8 องศาฯ กทม.-ปริมณทล อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 12-22 องศาฯ