video_image
โหนกระแสแต่เช้า ตีแผ่กระแสที่แรงที่สุดในสังคม กับ หนุ่ม กรรชัย, พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และ สงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์...ในประเด็นเจ้าอาวาสสั่งรถไถกระดูกบรรพบุรุษ กองรวมกันจนแยกไม่ออก
 
ชาวบ้านออกมาร้องเรียนและต้องการการเยียวยาแก้ไข เพราะตอนนี้ไม่รู้ว่ากองกระดูกดังกล่าวหายไปไหน หากหาเจออาจจะทำเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่แล้วเอารูปของผู้เสียชีวิตติดรวมกันไว้