27 พ.ย. 2562
675 ครั้ง

'สุริยะ' ลั่นพร้อมยืดอกรับผิดชอบหากเกิดอะไรขึ้น หลังยืดเวลา 2 สารพิษ

รัฐมนตรีกระทรวงสาธาณสุข ยอมรับผิดหวัง หลังคณะกรรมการมติวัตถุอันตราย มีมติเลื่อนการแบนสารพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ออกไปอีก 6 เดือน จากเดิมให้ยกเลิกการใช้ 1 ธันวาคมนี้ เป็น 1 มิถุนายน ปีหน้า ส่วนไกลโฟเซตให้จำกัดการใช้ แต่ยืนยันว่าทำเต็มที่แล้ว ไม่กระทบกับการทำงานร่วมรัฐบาล ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ระบุว่า จากนี้หากเกิดอะไรขึ้นก็พร้อมรับผิดชอบ 
 
 
 
คณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดใหม่ มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ทบทวนมติรายชื่อวัตถุอันตราย และระยะเวลาบังคับใช้ ซึ่งหลังหารือนานเกือบ 4 ชั่วโมง นายสุริยะ ได้แถลงว่า ที่ประชุมทั้ง 24 คน มีมติเอกฉันท์ ให้พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 อันมีผลห้ามนำเข้า ส่งออก ผลิตและครอบครอง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ซึ่งเลื่อนออกจากกำหนดการเดิมไปอีก 6 เดือน โดยมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร ไปจัดหามาตรการรับรอง หาสารอื่นทดแทน 2 สารนี้ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและให้รายงานผลภายใน 4 เดือน 
 
 
ส่วนไกลโฟเซต ไม่ได้ยกเลิก แต่ให้ใช้มาตรการจำกัดการใช้ ยึดตามมติของคณะกรรมการเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยที่ประชุมเห็นว่า มีข้อจำกัดในทางปฎิบัติ หากจะยกเลิกทั้ง 3 สาร ในวันที่ 1 ธันวาคม เนื่องจากการทำลายสารคงค้างกว่า 23,000 ตัน มีค่าใช้จ่ายสูงมาก และจะเกิดผลกระทบกับอุตสาหกรรมอาหาร กระทบการค้าระหว่างประเทศ ที่ไทยจะไม่สามารถนำเข้า ข้าวสาลี ถั่วเหลือง และวัตถุดิบอื่นๆ จากต่างประเทศได้ เนื่องจากอาจมีสารตกค้างดังกล่าว และยังไม่มีมาตรการรองรับ ค่าใช้จ่ายของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ราคาผลผลิตสูงขึ้น ซึ่งกระทบต่อผู้บริโภค จากนี้หากเกิดผลเสียขึ้น ก็ยินดีรับผิดชอบเพราะทำงานในรูปแบบคณะกรรมการ 
 
 
หลังทราบผลจากคณะกรรมการวัตถุอันตราย กลุ่มเกษตรกรที่มารอฟัง บอกว่าไม่พอใจ เพราะไม่อยากให้แบนพาราควอต และคลอไพรีฟอส แม้จะเลื่อนระยะเวลาออกไป 6 เดือนก็ตาม จากนี้เตรียมหารือแนวทางต่อสู้ เนื่องจากเกษตรกรกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย บอกว่ายังจำเป็นต้องใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด เพื่อทำการเกษตร และยังไม่มีสารอื่นทดแทน 
 
 
โดย นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยอมรับว่า เสียใจ เพราะทำเต็มที่แล้ว จากนี้อาจคืนกรมวิชาการเกษตรให้ รัฐมนตรีฯ และขอดูแลกรมชลประทานแทน ท่ามกลางการให้กำลังใจจากเครือข่ายสตรีจากหลายองค์กร มอบดอกไม้ให้กำลังใจ พร้อมยกย่องว่าเป็นสตรีที่เข้มแข็ง ทำให้หน้าที่ปกป้องสุขภาพของลูกหลาน ไม่ให้ได้รับอันตรายจากสารตกค้าง 
 
 
เช่นเดียวกับรัฐมนตรีกระทรวงสาธาณสุข ยังคงยืนยันให้มีการแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิด เพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน แต่ทั้งหมดมีการลงมติกัน และยอมรับว่าผิดหวัง หากมีกฎหมายให้ตนเองมีอำนาจหักล้างมติวันนี้ได้ จะเซ็นทันที แต่ความจริงทำไม่ได้ หน้าที่ของสาธารณสุขจากนี้ ต้องรณรงค์ให้เกษตรกรระวังมากขึ้น หลีกเลี่ยงการสัมผัสมากขึ้น ในเมื่อเห็นเป็นอย่างอื่น กระทรวงสาธารณสุขพร้อมที่จะรักษาให้หายต่อไป 
 
 
ขณะที่เครือข่ายสนับสนุนการแบน 686 องค์กร แถลงว่า ผิดหวังกับมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่อนุญาตให้ใช้ไกลโฟเซตต่อไป และยังยืดเวลาการแบนพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส อีก 6 เดือน โดยชี้ว่า นี่เป็นการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทกำจัดศัตรูพืช และผลักภาระความเสี่ยงให้กับประชาชนทั้งประเทศ แม้จะรู้ว่าเป็นสารที่มีผลต่อสุขภาพ โดยทางเครือข่ายจะเดินหน้าขับเคลื่อน ให้มีการยกเลิกทั้ง 3 สาร และจะแถลงแนวทางต่อไป 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ